Naar een groter geheel

 

De rijkdom van het Jezus-verhaal kan en mag niet voorbehouden worden aan een kleine groep. Dat was de diepe intuitie van de eerste christengemeenschap.

De daadwerkelijke liefde van God gaat uit naar alle mensen en wil de maatschappij als desem doordringen.

 

Zo ontstaat er de opdracht tot wereldwijde verkondiging als wezenlijk kenmerk van kerk-zijn.

 

Daarmee was en is het karakter van de kerk bepaald als:

• nooit-voltooid

• wegtrekkend om anderen mee te nemen

• werkend aan onderlinge saamhorigheid

• levenskansen scheppend voor alle volken en culturen.

 

De missionaire opdracht is in die zin nog maar nauwelijks begonnen.

Het betekent voor vandaag en morgen de opdracht tot:

 

• het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mensen

• het voeren van een eerlijke en open dialoog tussen culturen en religies.

 

De hoogste prioriteit, voortvloeiend uit deze missionaire opdracht en dat een leidende gedachte is in alle pastorale werk, is om de armoedekloof tussen arm en rijk aan te pakken. Deze vormt het grootste obstakel op de weg naar een menswaardig samen-leven voor allen en staat de wereldvrede in de weg.

 

Zolang voor deze fundamentele kwestie geen oplossing gevonden is en welvaart en welzijn niet gedeeld worden, blijft de verkondiging huichelachtig en kritiekloos naar de rol van de dominantie van de westerse beschaving.

De vertaalslag van Gods-liefde naar die tussen mensen onderling blijft dan een vrome wens voor de één en een trieste, hopeloze, situatie voor de ander. Die ander is twee-derde van de mensheid.

 

Specifiek naar onze situatie

Deze wereldwijde en allesomvattende taak proberen wij te vertalen naar de multiculturele samenleving in Rotterdam Zuid-West.

 

De missionaire opdracht voor ons is het kerkelijk leven mede dragen door:

• te zorgen voor een hoge kwaliteit van onderlinge contacten met alle groeperingen

• en het bevorderen van begrip en samenwerking tussen groeperingen onderling.