Onderwerpen

(bijgewerkt t/m 15-03-2011)

 

Nieuwsbrieven Clustervorming

Pater Achille

Pastor Ton Halin

Pastoor Willem Froger

 

 

Nieuwsbrieven Clustervorming

Onderweg naar een parochiefederatie verschijnt er maandelijks de nieuwsbrief:

Tussen Oude en Nieuwe Maas.

In deze nieuwsbrieven stellen de leden van het pastoraal team zich één voor één voor.

Hieronder vind u het artikel.

Wilt u de hele nieuwsbrief lezen, klik dan op de link.

 

 

Pater Achille

uit Nieuwsbrief 3

april 2010

< lees nieuwsbrief >

 

Ik mag mijzelf introduceren

Vorige maand volgden wij een teamtraining en dat leerde mij hoe nuttig en heilzaam het is om in een team te werken. Zoiets is pas echt mogelijk als je elkaar beter leert kennen, elkaar respecteert en dat je samen je helemaal voor eenzelfde project wilt inzetten. Als derde van het vier leden tellende pastoraal team mag ik mijzelf bij u introduceren.

Mijn naam is Achille Waffo. Ik kom uit Kameroen en ben een pater van de Congregatie van de Heilige Geest (Spiritijn). In 2005 werd iktot priester gewijd.

Na afronding van mijn studie filosofie in Afrika en mijn studie in Parijs, kreeg ik mijn eerste benoeming en dat was in Nederland.

Daar trad ik toe tot het missionair project van de Congregatie in Rotterdam. Dat project bevindt zich in het gebied van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de parochie Heilige Drie-Eenheid. De opdracht luidde: breng de autochtone en allochtone bevolking in hun geloofsbeleving dichter bij elkaar. Om mijn taak goed in te kunnen vullen heb ik eerst het Nederlands geleerd en het traject van inburgering voor geestelijke bedienaars afgemaakt. Ik probeer mij zo goed mogelijk verstaanbaar te maken en daarmee ook begrijpbaar te maken, ondanks mijn Franse accent en het feit dat ik nog steeds in het Frans denk en droom. Tot nu toe gaat dat prima. Onder de leiding van onze administrator ben ik, sinds twee jaar al weer, de eerste aanspreekbare pastor van de Lourdes Parochie. Wij zijn nu op weg naar een andere uitdaging: de clustervorming. Ook daarin wil ik graag meewerken en mij er helemaal voor inzetten. Dit pad leidt langs onzekerheden en uitdagingen. Maar samen met de andere leden van het pastoraal team, de assistenten van het team en met u, moet dat zeker gaan lukken.

Achille Waffo

 

Pastor Ton Halin

uit Nieuwsbrief 2

maart 2010

< lees nieuwsbrief >

 

Pastoraal team: Ton Halin pastoraal werker

Na de eerste van twee trainingsdagen die we als het aanstaande pastorale team van cluster 2 hebben mogen meemaken, hebben we als pastores elkaar leren kennen. Ik ben een geboren en getogen Nijmegenaar. Na de MTS elektrotechniek ben ik theologie gaan studeren in Heerlen, aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat. Stage heb ik gelopen in Brazilië. Twee jaar heb ik daar mogen genieten van het mooie weer, de gastvrijheid en vooral de mensen. Ik heb daar een mooie vrouw mogen ontmoeten en we zijn bijna 20 jaar geleden getrouwd. Inmiddels hebben we vier kinderen, drie dochters en een zoon, in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Na in Twente voor het arbeidspastoraat te hebben gewerkt, zijn we naar Rotterdam gekomen, eerst voor het Portugees migrantenpastoraat en vanaf 2005 voor

de Emmausgangers. De kanselruil met de Sint Jorisparochie zat daar en het was leuk beide gemeenschappen te leren kennen. In 2009 is de Sint Augustinus erbij gekomen en mocht ik voor beide parochies gaan werken, een uitdaging en een aanvulling. Een uitdaging om beide gemeenschappen te ondersteunen en een aanvulling omdat iedere gemeenschap een eigen groep mensen weet aan te trekken en te binden en veel mensen toch Rotterdamse wortels hebben. Uitdaging en aanvulling zijn twee mooie sleutelwoorden waarmee ik vol vertrouwen het cluster tegemoet zie.

Ton Halin

 

 

Pastoor Willem Froger

uit Nieuwsbrief 1

februari 2010

< lees nieuwsbrief >

 

Het Pastoraal team van cluster II

Mogen we ons even voorstellen?

Ons team telt vier leden:

- Pastoor Willem Froger,

  emeritus pastoor en teamleider.

- Pater Charles Eba’a Asse, cssp,

  eerstaanspreekbare  pastor

  voor de parochie van de H.Drie-Eenheid.

- Pater Achille Waffo, cssp,

  eerst aanspreekbare pastor

  voor de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

- Drs.Ton Halin, pastoraal werker,

  eerstaanspreekbare pastor voor de parochie

  van de Emmausgangers en van

  de parochie H.Augustinus te Barendrecht.

De pastorale zorg in de Goede Herder en H.Engelbewaarders berust bij het team.

Bij ons werk worden we part-time bijgestaan door de heer

Hans Uijlenbroek, Medewerker Pastorale Organisatie.

In de komende nummers zal ieder zich nader aan u presenteren.

 

Wat doen we als team?

We overleggen elke twee weken op woensdag morgen van 9.30 – 11.30 uur. Na een kort spiritueel moment wordt er strak vergaderd en besproken hoe zaken lopen in de verschillende gemeenschappen en plannen voor de komende tijd gemaakt. Er komen problemen op tafel, maar gelukkig ook zaken die goed lopen.

We hebben de opdracht om in de komende maanden een pastoraal plan voor het hele cluster maken. Daarbij worden we geholpen door Drs.G.Schürmann, stafmedewerker van het Bisdom.

We krijgen ook een training in teamwork; in wat er nodig is om als team te werken en hoe je dat het beste aanpakt. Begin februari beginnen we daar mee met twee dagen in Vronesteyn in Voorburg, samen met het team van het Westland.

We hopen zó te kunnen werken in de dienst van het Evangelie, dat er kracht van uitgaat en vreugde om wat u en ons is toevertrouwd.

Willem Froger