Samenwerking geboden

2011 - ...

in Rotterdam Zuid,

Ridderkerk, Barendrecht

 

< lees verder >

 

Samenwerking

1999 -2011

in

Rotterdam Zuid-West

 

< lees hieronder >

 

Het Pastoraal Regioteam Rotterdam Zuid-West werd in 1999 opgericht en werd verantwoordelijk voor een aantal Rooms Katholieke Parochies in de regio

Rotterdam Zuid-West.

Het betrof de R.K. parochies van:

 

“Onze Lieve Vrouw van Lourdes”

en

 “De Heilige Drie-Eenheid”

Inleiding

In de samenleving is veel veranderd en verandert nog steeds. Zeker in een stedelijk gebied als Rotterdam-Zuid. Er is stadsvernieuwing met sloop, renovatie en nieuwbouw. De bevolking verandert van samenstelling en wordt steeds diverser.

 

Ook Rooms Katholieke parochies veranderen in samenstelling en omvang. Er zijn nieuwe groepen en activiteiten bijgekomen. Maar er zijn ook heel wat mensen weggetrokken of overleden.

Ogenschijnlijk gaan de parochies gewoon door, soms met nieuwe initiatieven en nieuw elan. Maar over een langere periode genomen is het aantal kerkgangers en het financiële draagvlak verminderd. Weinig vrijwilligers moeten veel doen.

 

1999

Samenwerking tussen de verschillende parochies is steeds noodzakelijker. Daarom is in 1999 het Pastoraal Regioteam Rotterdam Zuid-West opgericht. Het Pastoraal Regioteam kreeg de verantwoordelijkheid over 4 parochies:

de Doortocht

Noordereiland, Feyenoord, Afrikaanderwijk, Katendrecht

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Zuidwijk

Smitshoek

de Heilige Kruisvinding

Bloemhof,

Hillesluis,

Vreewijk

de Sint Bavo

Pendrecht,

Heyplaat

 

Door de inbreng van de communiteit van de paters Spiritijnen (gevestigd in de pastorie van de St. Bavo kerk in Pendrecht) was dit team voor deze parochies groter dan normaal en bestond uit 7 personen. Dit waren allen geestelijken. Inmiddels is het team diverse malen van samenstelling veranderd.

 

Noodzaak van samenwerking

Sinds 1999 is er veel overleg geweest tussen de parochiebesturen en het dekenaat en het bisdom over de toekomst van de 4 parochies. De parochiebesturen kwamen tot de conclusie dat de problemen van personeel, gebouwen en financiën niet meer per parochie op te lossen waren.

Samenwerking werd dus noodzaak.

 

Van 4 naar 2 parochies

De organisatie van de parochies met de daarbij behorende pastorale zorg zijn nu geconcentreerd rond twee duidelijk herkenbare kerkgebouwen. Deze zijn en/of worden gerenoveerd en aangepast om zo alle activiteiten van en voor de vier parochies in onder te kunnen brengen.

Na de samenvoeging zijn er nog maar twee, nieuwe, parochies over voor de regio Rotterdam Zuid-West.

Het pastorale team werkt voor dit hele gebied. 

 

In het gebied van de Doortocht en de Heilige Kruisvinding is het kerkgebouw van de Heilige Kruisvinding het centrale kerkgebouw geworden.

Deze nieuwe parochie heeft als naam:

de Heilige Drie-Eenheid.

 

Voor het gebied van de OLV Onbevlekt Ontvangen en de Sint Bavo is het kerkgebouw van de St. Bavo de centrale locatie geworden.

Deze nieuw parochie kreeg de naam:

Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

 

Van 8 naar 5 kerkgelegenheden.

De kerkgelegenheden in de Stieltjesstraat, Katendrecht

en het kerkgebouw van de OLV Onbevlekt Ontvangen zijn gesloten.

Daarnaast werden er liturgische vieringen gehouden in de verzorgings- en verpleeghuizen Maasveld, Simeon & Anna en Joachim & Anna. Deze, minder frequente, liturgische vieringen blijven voortbestaan. Dit biedt voor parochianen waarvoor de centrale kerkgebouwen van de Heilige Drie-Eenheid en de Onze Lieve Vrouw van Lourdes te ver weg zijn de mogelijkheid om toch geregeld ter kerke te gaan.

 

September 2004

officiële sluiting en opening “nieuwe” kerkgebouwen.

Twee nieuwe parochies

Twee vernieuwde kerkgebouwen

Samensmelting oude parochies

Samenwerking van de nieuwe parochies

Eén Pastoraal Regio Team.

 

19 september 2004

werd met een feestelijke viering, tegelijk met enige weemoed, afscheid genomen van de oude kerkgelegenheden. De O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en de Doortocht werden officiëel gesloten.

 

in oktober 2004

werden beide vernieuwde centrale parochiekerken feestelijk in gebruik genomen waarmee het proces van samengaan werd voltooid.

 

Toekomstgericht

Twee vitale toekomstgerichte parochiegemeenschappen in Rotterdam-Zuid zullen, elk vanuit hun vernieuwde en herkenbare kerkgebouwen, het parochieleven in al zijn aspecten tot nieuwe bloei brengen.