Samenwerking geboden

2011 - ...

in Rotterdam Zuid,

Ridderkerk, Barendrecht

 

< lees hieronder >

Samenwerking

1999 -2011

in

Rotterdam Zuid-West

 

< lees verder >

 

 

Inleiding

Het huidig pastoraal regioteam is een logisch vervolg op het pastoraal team dat in 1999 werd opgericht. Toen werd het opgericht om (vanuit één team) twee zelfstandige parochies te bedienen.

 

De ontwikkelingen gingen verder en het bisdom Rotterdam kwam met de beleidsnota: Samenwerking geboden 2.

 

Het kernwoord in deze nota is: clustervorming. Ofwel een ver(der)gaande samenwerking tussen verschillende parochies.

 

Een uitdaging voor alle parochies binnen het bisdom. Inmiddels zijn al tal van parochies gefuseerd of zijn een federatie aangegaan.

Regio Zuid-West zit samen met Rotterdam Zuid-Oost, Ridderkerk en Barendrecht middenin het proces tot federatievorming. Eind 2011 moet dit proces afgerond zijn.

 

Vooruitlopend op deze nieuwe situatie is het pastoraal regioteam al omgevormd tot één team dat verantwoordelijk is voor het hele nieuwe gebied.

Op die manier kan men aan elkaar wennen, (indien nodig) elkaar assisteren, samen een pastoraal beleidsplan ontwikkelen en bestaande structuren aan- en inpassen binnen de nieuw te vormen federatie.

 

De nieuwe parochiefederatie

zal bestaan uit een 5 zelfstandige parochies, die samen een federatie vormen met een versterkt mandaat.

Het betreft:

de Heilige Drie-Eenheid

Noordereiland, Feyenoord, Afrikaanderwijk, Katendrecht

Bloemhof,

Hillesluis,

Vreewijk

de Emmaüsgangers

IJsselmonde,

Lombardijen,

Beverwaard,

St. Augustinus

Barendrecht

St. Joris

Ridderkerk

Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Pendrecht,

Zuidwijk

Heyplaat

Smitshoek

 

Samenwerking wordt steeds meer geboden omdat:

- het aantal pastores steeds minder wordt;

- er in (sommige) parochies steeds minder kerkgangers zijn;

- de financiële draagkracht onder druk komt;

- solidariteit met elkaar steeds belangrijker wordt;

- de vitaliteit, die er nog is, versterkt moet worden.

 

We zien een ontwikkeling dat de (meer) multiculturele parochiegemeenschappen vitaler (stabieler) blijven of zelfs groeien in aantal kerkgangers. Maar tegelijk dat deze parochies het financieel zwaarder hebben omdat deze zich in de "Vogelaar wijken" bevinden met parochianen die veel minder draagkrachtig zijn.

 

De rijke(ere) parochies worden gekenmerkt doordat zij nog steeds voornamelijk "wit" zijn. Hun financiële nood is minder, maar zij zien een sterkere vergrijzing en het vrijwilligerskader dunt ook flink uit.

 

Rijk, zwart, blank, arm en vele culturen gaan samen. En samen gaan we een nieuw fundament voor een vitale toekomst leggen.